Prawo drogowe

Prawo drogowe obejmuje szeroki zakres zagadnień z punktami stycznymi z wieloma dziedzinami prawa. Tak więc wypadek drogowy może pociągnąć sobą konsekwencje ubezpieczeniowe, cywilne, administracyjne oraz karne. Oprócz tego musi zostać obliczona konkretna szkoda za uszkodzenie ciała, dóbr materialnych oraz roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznane szkody.

Realizujemy pozasądowo, a w razie potrzeby sądowo Państwa roszczenia przeciw sprawcy wypadku oraz jego ubezpieczycielowi.

Przejmujemy dla Państwa również likwidacje szkód po wypadkach z powiązaniami zagranicznymi. Dotyczy to przypadków, w których polski obywatel jest osobą poszkodowaną w Niemczech oraz w przypadkach realizacji roszczeń w Polsce.  Pracujemy przy tym z naszymi kooperantami w Polsce.