Działalność windykacyjna

Istnieje wiele problemów z moralnością płatniczą kontrahentów. Niedotrzymywanie terminów płatności stało się powszechną praktyką, choć jest to związane z poważnymi ekonomicznymi stratami dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Jeżeli mają Państwo wierzytelność w stosunku do osoby trzeciej, zaleca się szybko zareagować, nawet przy niewielkim przekroczeniu terminu płatności. Możliwie szybkie dochodzenie własnych roszczeń płatniczych zwiększa realne szanse ich rzeczywistej realizacji. Przeprowadzamy dla Państwa wszystkie niezbędne pozaprocesowe, a w razie potrzeby również sądowe kroki oraz postępowania egzekucyjne.

Kooperacja z doświadczonymi adwokatami i radcami prawnymi w Polsce oraz Francji umożliwia nam także w transgranicznym wymiarze efektywną realizację Państwa praw.