Współpraca

Poprzez wspóIpracę z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi w Polsce oraz Francji, możemy kompetentnie oraz celowo opracowywać wszystkie transgraniczne sprawy prawne, najczęściej bez obciążania Klientów podwójnymi kosztami. Kooperacja z partnerami za granicą, pozwala rozszerzyć ofertę naszych usług.

W Polsce współpracujemy z:

Kancelaria Prawna Anna GIERCARZ
ul. Ogrodowa 6/1
65-461 Zielona Góra

Telefon: +48 68 307 07 57
Mobile: +48 72 88 04 621
anna.giercarz@annagiercarz.pl
www.annagiercarz.pl

Arka Nieruchomości i Podatki Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz DAWIEC
ul. T. Kościuszki 125a,
50-440 Wrocław

Telefon: +48 71 7845592
biuro@arka-prawo.pl

We Francji współpracujemy z:

LMW Avocat
Avocat Lidia Mailliet Wozniak
42, rue d’Alger
(parking Place d’Armes)
83000 TOULON
France

Tel: + 33 494 460 747
Fax: + 33 494 623 513
www.lmwavocat.com

Współpraca