Czym się zajmujemy

Nasza kancelaria specjalizuje się w następujących sprawach….

Prawo spadkowe

Doradzamy Państwu w sprawach dotyczących rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci oraz porządek dziedziczenia. Sprawdzamy oraz pomagamy w pozasądowej lub sądowej realizacji zachowku lub roszczeń jako spadkobiercy.

Ponad to pomagamy przy sporządzeniu testamentu lub umowy spadkowej.

Specjaliści od prawa rodzinnego w Mannheim

Prawo rodzinne normuje stosunki prawne w małżeństwie i rodzinie oraz prawo opieki, kurateli.

Najczęstszym aspektem regulowanym przez prawo rodzinne jest prawo separacji i rozwodu oraz ich prawne konsekwencje. Oprócz przesłanek rozwodowych należy do tego wiele przepisów związanych z troską i kontaktem ze wspólnymi dziećmi, prawo alimentacyjne, podział sprzętu domowego i wspólnego majątku. W większości przypadków wspólny kontakt osób włączonych w spór jest mocno emocjonalny. Dlatego też wiele przepisów ustawowych może wydawać się niezrozumiałymi i nie przejrzyste, szczególnie przy powiązaniach zagranicznych.

Jako specjaliści prawa rodzinnego z tytułem „Fachanwälte für Familienrecht” reprezentujemy Państwo we wszystkich sporach sądowych oraz pozasądowych. Poprzez współpracę z naszymi polskimi kooperantami możemy dochodzić oraz realizować Państwa uzasadnione roszczenia w Polsce albo przeprowadzić weryfikacje oraz obronę przed roszczeniami z Polski.

Do spraw prawa rodzinnego należą na przykład:

  • rozwiązania umowne, jak intercyza, umowy dot. separacji
  • alimenty od małżonka
  • sprawy o ustalenie, zwiększenie lub zmniejszenie obowiazku alimentacyjnego na dzieci
  • prowadzenie sprawy o rozwodowej
  • prawo wyrównania rentowego w ramach rozwodu
  • podział majątku
  • wyrównanie dorobku małżeńskiego
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej uzyskanie
  • sprawy o kontakty z dziećmi
  • sprawy związane z konkubinatem

Prawo rodzinne

Prawo drogowe

Likwidacja szkód z tytułu wypadków drogowych

Prawo drogowe obejmuje szeroki zakres zagadnień z punktami stycznymi z wieloma dziedzinami prawa. Tak więc wypadek drogowy może pociągnąć sobą konsekwencje ubezpieczeniowe, cywilne, administracyjne oraz karne. Oprócz tego musi zostać obliczona konkretna szkoda za uszkodzenie ciała, dóbr materialnych oraz roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznane szkody.

Realizujemy pozasądowo, a w razie potrzeby sądowo Państwa roszczenia przeciw sprawcy wypadku oraz jego ubezpieczycielowi.

Przejmujemy dla Państwa również likwidacje szkód po wypadkach z powiązaniami zagranicznymi. Dotyczy to przypadków, w których polski obywatel jest osobą poszkodowaną w Niemczech oraz w przypadkach realizacji roszczeń w Polsce.  Pracujemy przy tym z naszymi kooperantami w Polsce.

Działalność windykacyjna

Istnieje wiele problemów z moralnością płatniczą kontrahentów. Niedotrzymywanie terminów płatności stało się powszechną praktyką, choć jest to związane z poważnymi ekonomicznymi stratami dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Jeżeli mają Państwo wierzytelność w stosunku do osoby trzeciej, zaleca się szybko zareagować, nawet przy niewielkim przekroczeniu terminu płatności. Możliwie szybkie dochodzenie własnych roszczeń płatniczych zwiększa realne szanse ich rzeczywistej realizacji. Przeprowadzamy dla Państwa wszystkie niezbędne pozaprocesowe, a w razie potrzeby również sądowe kroki oraz postępowania egzekucyjne.

Kooperacja z doświadczonymi adwokatami i radcami prawnymi w Polsce oraz Francji umożliwia nam także w transgranicznym wymiarze efektywną realizację Państwa praw.